Info@salehoun.org

 

با این 12 روش حافظه خود را تقویت کنید:

روزنامه بخوانید

خواب خوب داشته باشید

بازی های هوشمند بازی کنید

با خودتان بحث کنید

آنچه یادگرفته اید را با دیگران به اشتراک بگذارید

یک فهرست انجام دادم درست کنید

آنچه را یاد می گیرید بنویسید

روزانه 10 ایده داشته باشید

فصلی از یک کتاب را بخوانید

به جای تلویزیون ویدئوی آموزشی ببینید

تغذیه مناسب داشته باشید

منابع دانش مورد علاقه تان را هر روز چک کنید

دپارتمان توانمندسازی و توسعه صالحون

مرکز درمانی موسی بن جعفر-دندانپزشکی-آمبولانس-آزمایشگاه موزه علوم و فنون شهرستان آران و بیدگل مددکاری و حمایتی

دپارتمان توانمندسازی و توسعه-پژوهش

     
مرکز درمانی موزه خیریه و مددکاری ترویج مشاوره آموزش پژوهش