Info@salehoun.org

12 نکته برای شادی در محیط کار

تجربه آموزی: چیزهای جدیدی تجربه کنید و به دیگران نیز اجازه دهید هر تجربه ای داشته باشند.

سپاسگزاری: از کسی تشکر کنید و نسبت به همکارانتان در هر روز، قدردان باشید.

هدیه دادن: هدایایی را به دیگران بدهید و زمینه اعطای هدیه توسط دیگران را ایجاد کنید.

هدفمندی: هدفگذاری کنید و دیگران را به هدفگذاری و فهم اهدافشان ترغیب کنید.

تفکر: تفکر کنید و افراد را کمک کنید تا تمرین های تفکر و حضور ذهن بیاموزند.

کمک کردن: به کسی که نیازمند است، کمک کنید و همکارانتان را در کمک کردن توانمند کنید.

معاشرت: معاشرت کنید و مراوده کنید و همکارانتان را در ایجاد ارتباطات توانمند کنید.

تغذیه خوب: خوب تغذیه کنید و غذاهای سالم و خوب را در دسترس دیگران قرار دهید.

ورزش: منظم تمرین و ورزش کنید و دیگران را در مراقبت از بدنشان حمایت کنید.

پیاده روی کردن: بیرون بروید، از طبیعت لذت ببرید و اجازه دهید دیگران از اداره و شهر خارج شوند.

لبخند: بخندید، قدردان و شوخ طبع باشید و دیگران را در کارهای شادی آور سهیم کنید.

استراحت: به اندازه کافی بخوابید و همکارانتان را در سرحال کردن ذهنشان کمک کنید.

دپارتمان توانمندسازی و توسعه صالحون

مرکز درمانی موسی بن جعفر-دندانپزشکی-آمبولانس-آزمایشگاه موزه علوم و فنون شهرستان آران و بیدگل مددکاری و حمایتی

دپارتمان توانمندسازی و توسعه-پژوهش

     
مرکز درمانی موزه خیریه و مددکاری ترویج مشاوره آموزش پژوهش